Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//4.Yargı Paketinde Neler Var? 4.Yargı Paketi Anayasa Komisyonu’ndan Geçti

4.Yargı Paketinde Neler Var? 4.Yargı Paketi Anayasa Komisyonu’ndan Geçti

Anayasa Komisyonu’nda görüşülen ‘İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ (4.Yargı Paketi) bugün kabul edildi. Bu gelişmenin ardından 4.Yargı Paketi önümüzdeki günlerde görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu’na gönderilecek. Peki 4.Yargı Paketi’nde neler var?, 4.Yargı Paketi Neleri Kapsıyor?, 4.Yargı Paketinden Kimler Yararlanacak?, Tüm bu soruların cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

4.Yargı Paketinde Neler Var?

4.Yargı Paketinde Neler Var?

4.Yargı Paketi’yle Değişecek Olanlar Şöyle;

YÜZÜN TAMAMEN VEYA KISMEN KAPATILMASI

Terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunacak. Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması da aynı cezaya çarptırılacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, slogan atılması, ses cihazları ile yayın yapılması, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi de aynı cezaya çarptırılacak.

İŞKENCE SUÇLARINDA ZAMAN AŞIMI İŞLEMEYECEK

İşkence suçlarında zamanaşımı uygulanmayacak. İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Söz konusu düzenlemeyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmaması halinde, yapılan açıklamaların “suçu ve suçluyu övme” suçunu oluşturmayacağı düzenleniyor. Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

ASKERLİK HİZMETİNİ YAPANLARI FİRARA SEVK EDECEK ŞEKİLDE TELKİNDE BULUNANLARA İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI

Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde yeniden soruşturma açılacak.

YARGILANMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE BULUNULABİLİNECEK

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle bir ceza hükmünün verildiğini tespit eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararlarından, 15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun 311’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmayacak. Bu durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunabilecek.

Kabul edilen önergeyle, kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Söz konusu ceza beş yıldan oniki yıla kadardı. Kabul edilen önergeyle ceza indirildi.

Etiketler: , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap