Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alımı Ocak 2012

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alımı Ocak 2012

Adalet Bakanlığı, 3 bin 380’i sözleşmeli 4 bin 45 zabıt katibi ile sözleşmeli 20o teknisyen, 130 şoför, 606 mübaşir ve 121 kaloriferci alacak. Peki Adalet Bakanlığı‘na bağlı zabıt katibi olabilmek için hangi şartlar gerekli? Nasıl zabıt katibi olunur? sorusunun ayrıntılı cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı her yıl   Nisan – Mayıs aylarında zabıt katipliği sınavı yapmakta olup, bu sınava girebilmenin temel esasları KPSS sınav türlerinden birinden en az 70 puan almak ve üç dakikada 90 kelime yazmaktır.

zabıt katibi alımı 2012

Zabıt Katibi

ZABIT KATİPLİĞİ SINAVI İÇİN  ARANAN ŞARTLAR

I)Genel Şartlar:
a-Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yazılı sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Tecilli olanlar başvurabilir)

d-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

II)Özel Şartlar:
a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı onaylı veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumları ya da üniversitelerce düzenlenen kurslar sonuncu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c-Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (1- Bu şart hem (a) hem de (b) fıkrasında belirtilen adayları kapsamaktadır. 2- Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınav ve mülâkata alınmayacaklardır.)

d-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (zabıt katipleri‘nin Notu:Bu şart sözlü sınavdan sonra araştırılacak bir husustur.)

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap