Buradasınız : Ana Sayfa //Eğitim//Asker (Eskr) Kelimesinin Harf Harf Anlamı

Asker (Eskr) Kelimesinin Harf Harf Anlamı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde asker kelimesi en ast rütbe olan Er’den en üst rütbe olan Mareşal’i kapsar. Asker kelimesinin kökenine inildiğinde ve asker kelimesinin anlamına bakıldığında bunun sebebini anlamak hiçte zor değil. Ayrıca tarihten günümüze gelen süreç irdelendiğinde kelimenin gerçek anlamına ulaşma sürecini de çok iyi anlamış oluruz. Asker tanımını hak edebilmek ve asker sıfatını elde ettikten sonra korumanın ne kadar zor olduğunun ve bunun için çok büyük emek, çalışma, azim, adanmışlık gibi bir çok ulvi özelliği kişinin bünyesinde toplamasını gerektirdiği aşikardır.

Asker (Eskr) Kelimesinin Her Bir Harfinin Anlamı

Asker (eskr) kelimesi; mensuplarından beklediği hasletleri ifade etmekte olup, her bir harfin kapsadığı anlam şu şekildedir:

a. Kelimenin ilk harfi olan “E” Ulviyet-i ruhiye anlamını taşır. Bu deyim herş eyden önce askerin yüksek bir ruh yapısına sahip olduğunu ifade eder. Bu ruhi yapıyı kazandıran kaynak, kendini aynı gayeye adamış, kalpleri heyecanla çarpan kişilerin toplandığı asker ocağıdır.

Bu ocakta bütün ruhlar temizlenir, geliştirilir, yükseltilir ve yüceltilir.

Şan, şeref, haysiyet, namus, vatan, millet ve hürriyet gibi yüksek duygularla yoğrularak bütünleştirilir. Bu yolda hayatı ve ölümü bile hiçe sayan bu ruh yüksekliği, bütün insanlarla ilgili iyi niteliklerin koruyucusu olarak örnek insanı meydana getirir.

b. Kelimedeki “S” harfinin ifade ettiği anlam ise selamet-i fikriyedir.

Bu deyim doğru ve salim bir fikre sahip olmak anlamını taşır. Bir asker için doğruluk ve mertlik esastır.

c. Asker kelimesindeki “K” harfi ise, keramet-i tabiyedir. Bu deyim, taktik buluculuk ve seziş anlamına gelir.

İlmi esaslara dayanan, buluculuğu ve insiyatifi esas alan askerlik sanatı en açık ifadesini tabiye (taktik ve strateji) kaidelerini en iyi şekilde bilmek ve uygulamakla kendisini gösterir.

Asker her türlü hal ve şartlar içerisinde kendisini gerekli olan duruma; buluculuğu, sezişi ve taktik mahareti ile en iyi biçimde uydurmasını bilen kimsedir. Başka bir deyimle önceden görüş maharetine tabiye (taktik) kabiliyeti ile ulaşmış olur.

d. Asker kelimesinin son harfi olan “R” harfi, riyazat-ı bedeniyye (vücut dayanıklılığı) demektir. Asker, ruhi gelişmesi ile birlikte vücutça da gelişmek mecburiyetindedir.Askerin vücut yapısı, her türlü tabiat şartlarına, yokluk ve zorluklara alışmış olmalıdır.

eskr

eskr

Etiketler: , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap