Buradasınız : Ana Sayfa //Nazan Dizen Sanat Köşesi//Bir Resim ve Bir Ressam Aydın AYAN

Bir Resim ve Bir Ressam Aydın AYAN

Bir resim ve bir ressam köşemizin konuğu Aydın AYAN.

Aydın AYAN

Aydın AYAN

İlköğrenim1959-1964  İlköğrenimini Çaykara, Şahinkaya 2 İlkokulu’nda yaptı.

Ortaöğrenim

1964-1971  Çaykara Ortaokulu’nda başladığı ortaöğrenimini Kırıkhan Ortaokulu’nda sürdürdü, Kırıkhan Lisesi’nde tamamladı.

Yükseköğrenim

1972-1977  İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü’nde 1972-73 öğretim yılında Prof. Sabri   Berkel ve Doç.Reşat Atalık yönetimindeki Desen Atölyesi’nde; 1973-74 ve 1974-75 öğretim yıllarında Prof Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde, 1975-76 ve 1976-77 öğretim yıllarında Prof Neşet Günal Atölyesi’nde öğrenim gördü .
1977  “Brecht-Bruegel İlişkisi” konulu Yüksek Lisans kuramsal çalışmasını yaptı.
Prof. Sabri Berkel ve Doç. Fethi Kayaalp yönetimindeki Gravür Atölyesi’nden sertifika aldı.
Şubat, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Boya Devresi Sınavında tam not (20) aldı.
Haziran, “Şimdi gözaydın etme zamanıdır, yeni bir dünya doğu-yor” konulu 130×63 cm. tuv/ Yğb. kompozisyonu ile İ.D.G.S.A. Yüksek Resim Bölümü’nden Yüksek Lisans Diploması almaya hak  kazandı.

1979  19 Ocak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne Asistan olarak girdi.

1980  17 Ocak, ressam M. Can Ayan (Göksan) ile evlendi. (Şahitleri: Prof. Neşet Günal ve Doç. Devrim Erbil)

1981  Burdur, 57.Er Eğitim Tugayı’nda Kısa Devre askerlik görevi yaptı.

1982  2 Ağustos, Kızı Burcu doğdu.

1983  (08. 07. 1983)  M. S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yetirlilk Diploması aldı.

1986  Türk ve İngiliz Hükümetlerinin Kültürel Değişim Programı çerçevesinde British Council’in açmış olduğu sınava tüm dallarda katılan 160 aday arasında 2. seçilerek burs almaya hak kazandı ve İngiltere’ye gitti.

1986-1987  İngiltere’nin Norwich kentinde The Bell School of Languages’da (Old House) dil eğitimi görerek sertifika aldı.

1987  Goldsmiths’ College of London University’de “Epic Aspects in English Painting” (İngiliz Resminde Epik Öğeler) konulu kuramsal bir çalışma yaptı ve bu çalışmayı bir raporla British Council’a (Londra) sundu. Londra, Harringey Art Council’ın sipariş ettiği 95 metrekarelik mozaik panoya iki ressam arkadaşıyla birlikte imza attı. 1986-87-88-90-91-93-2003, 04, 05, 06 yıllarında: İngiltere, İskoçya, Hollanda Belçika, Fransa, ABD, İspanya, Azerbeycan, Norveç, Avusturya, Çekoslovakya ve Macaristan  gibi ülkelerin değişik kent ve müzelerinde kültürel ve sanatsal nitelikli araştırma inceleme, bilgi-görgü arttırma gezileri yaptı.

1988  Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı’nda Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı.

1990  24.10.1990. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca girdiği Doçentlik Sınavını başararak Resim Ana Sanat Dalı’nda Üniversite Doçenti ünvan ve yetkisi aldı.

1992  22 Ocak, Miman Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı.

1993  Eisenhower Exchange Fellowships “Türkiye için (Tek Ulus) programı kapsamında değişik dallardan seçilen on bursiyerden biri olarak “Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi”, Kültür ve Sanat konularında ABD’nin çeşitli yerlerindeki oniki eyalette, 50 dolayında müze, kültür merkezi, çağdaş sanat enstitüsü, üniversite ve orta öğretim kurumunda
araştırma-inceleme ve randevulu görüşmeler yaptı. Araştırma-İnceleme ve görüşmelerinin sonucunu bir konuşma ve yazılı bir raporla Eisenhower Exchange Fellowships’e (Philadelphia-U.S.A.) sundu.

1993-1994  Capitol Alışveriş Merkezi’nin (Altunizade) sahibi olduğu Capitol Art Gallery’nin kuruculuğu, danışmanlığı, sergiler yapımcılığını yaptı.

1994  Almanya’da yayınlanan Ansiklopedik sözlük, Das Bertelsmann Lexıkon’da (Verlagshaus GmbH Stuttgart Germany) “Ayan, Aydın”a yer verildi.

1994-96  İki dönem için Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UNESCO-A.I.A.P.) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçildi (1994-95, 1995-96).

1995-1996  Dünyanın 100 değişik ülkesinden Eisenhower Exchange Fellowships bursunu almış 1000 civarında kişinin özgeçmişine yer verilen “EEF Directory”de “Sanatçı” ve “Eğitimci” olarak Aydın Ayan’a yer verildi.

1997  Metnini Ahmet Oktay’ın yazmış olduğu AYDIN AYAN kitabı Bilim Sanat Galerisi Yayınlarından yayımlandı.

1998  Aydın Ayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kadrosunda Profesörlüğe yükseltildi ve atandı.

1999  15 Haziran tarihinde yapılan seçim sonucunda Aydın Ayan MSÜ GSF Resim Bölümü Başkanlığına seçildi, altı aylık süre için vekaleten atandı. Altı ay sonra yapılan seçimlerde, tekrar bölüm başkanlığına seçildi, yeniden vekaleten atandı. 15 Haziran 2000 tarihinde yapılan seçimlerde üçüncü kez bölüm başkanlığına seçildiği halde o zamanın dekanınca ataması yapılmadı.

1999-2000  TC Devlet Planlama Teşkilatı VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı  “Kültür” ve “Plastik Sanatlar” alt komisyon başkanlıklarını  yaptı ve hazırladıkları raporu DPT’ye sundu. İlgili rapor DPT tarafından konusunda örnek rapor seçildi.

2000  Eczacıbaşı/Vitra Seramik fabrikasında “Tuvalden Toprağa” Projesi kapsamında Seramik-heykel çalışmaları yapmıştır.

2001-2003  MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Profesörler Kurulu’nda, Fakülte Kurulu’na Profesör Temsilcisi olarak seçildi ve görev yaptı.

2001  15 Kasım 2001 tarihinde seçilmiş olduğu MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

13 Aralık 2002-13 Aralık 2005
tarihleri arasında seçilmiş ve atanmış olduğu MSÜ GSF Resim Bölümü Başkanlığı görevini ikinci kez yaptı.

2002  Bilim Sanat Galerisi Yayını olan “Yalçın Karayağız” kitabının metnini yazdı.

2003  20 Ekim 2003 tarihinde  Kültür-Sanat, Basın-Yayın-Tanıtım, Halkla  İlişkiler ve Uluslar arası İlişkilerden sorumlu MSÜ Rektör Yardımcığı görevine atandı.

2003  Kültür-Sanat’tan sorumlu Rektör Yardımcısı olması sıfatıyla sorumluluk alanı içinde bulunan MSÜ Resim Heykel Müzesi Danışma Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

2004  Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı olması sıfatıyla, 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin üyesi olduğu AB Sokrates/Erasmus Programı Koordinatörlüğünü yürütmüş ve bu süre içinde yurtdışında 37 üniversite ile anlaşma imzalanmıştır.

2004  6 Ağostos 2004 tarihinde Kültür-Sanat-Basın-Yayın-Tanıtım-Halkla İlişkiler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevine ikinci kez atandı.

2004  24 Haziran-12 Ekim 2004 tarihleri arasında, Afyon/Şuhut Atatürk Evi “Kurtuluş Savaşı Panaroması” projesini gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında , 15 adet büyük boyutlu kompozisyon yapılmış ve 11 adeti Şuhut Atatürk Evi’ne sürekli sergilenmek üzere yerleştirilmiştir.

2006  Ayan “Resim Sanatımızda İnsani Bir Duyarlık: Nedim Günsür” kitap metnini yazmış ve bu yayın 15 Kasım-30 Aralık 2006 tarihleri arasında İş Sanat  Kültür Merkezi Kibele Sanat Galerisi’nde açılan Nedim Günsür Sergi Kataloğu/kitabında  yayınlanmıştır .

Sanatçı, 1973 yılından günümüze dek yurtiçi ve yurtdışında üçyüz civarında  karma sergiye katıldı.
İlki 1977’de olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Konya, Volda (Norveç) ve Londra (İngiltere)’da otuza yakın Kişisel Sergi açtı ve biri şiir dalında olmak üzere toplam 16 ödül aldı. Ayan 1986 sonrasında hiçbir yarışmalı sergiye katılmamıştır.

Sanatçı, halen  M.S.G.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyelik görevini sürdürmekte ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

 

 Aydın AYAN Ödülleri

1986 47.Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü (Kom’da Kadın)
1985 İzmir Ticaret Odası 100. Kutlama Yılı Sergisi İkincilik Ödülü (Karda Kadın)
1984 “Bolu ve Bolu’da Yaşam” Resim Yarışması, Mansiyon
1984 Viking Baskıresim II.Ödüllü Sergisi, Başarı Ödülü
1983 Uluslararası Mersin Festivali Resim Sergisi, Onur Plaketi
1983 Viking 1.Baskı Resim Yarışması Birincilik Ödülü (Sonsuz Barış ve Dostluk)
1983 “Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü” Resim Birincilik Ödülü (Sonsuz Barış ve Dostluk)
1982 Günümüz Sanatçıları 3.Açıkhava Sergisi, Resim Başarı Ödülü (Askerlik Anıları/Dinlenme)
1981 Cumhuriyet Senatosu Vakfı “Büyük Nutkun Yorumu/Atatürk Resim Yarışması”, Birincilik Ödülü (Büyük Nutkun Yorumu)
1979 13.DYO Resim Sergisi, Resim Başarı Ödülü
1979 40.Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü (Patron/Elektrik İşkencesi)
1978 GSD 2.Mayıs Sergisi, TMMOB Başarı Ödülü (Piyonların Piyonları)
1977 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açıkhava Sergisi, Resim Başarı Ödülü
1976 10.DYO Resim Sergisi, Mansiyon (Tuğralı Çıplak)
1975 Şeref Akdik Ödülü (Mor Ağaç)
1971 Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti ve Yeni İstanbul Gazetesinin düzenlemiş olduğu Türkiye Liseler arası Şiir Yarışması’nda “Anadolu’da Hasret Gidermek” adlı şiiriyle İkincilik Ödülü

 Aydın Ayan Sokakta

Aydın Ayan Sokakta

Res.4: Aydın Ayan “Sokakta”,  t.ü.y.b

 Ben neyim? Neredeyim? Nasıl yaşıyorum hayatı?

Toplum içerisindeki ekonomik dengesizlikler bugün de varlığnı sürdürmektedir. Bunun göstergesi olarak, insanlar arasında belirgin ekonomik farklılıklar görülebilir. Yaşam, bazılarına acımasız olabilir ve onu hayata karşı yenik ve güçsüz düşürebilir.

Aydın Ayan’ın bu çalışmasına baktığımızda, insanlığın anlamını, insanlık kavramını, yaşam gerçeği, hayat mücadelesi  aklımıza gelebilir.

Bu kişiyi, bazı sebeplerden ötürü topraklarını bırakıp büyük şehire türlü umutlarla gelen bir insan olarak da düşünebiliriz. Mekansal olarak değerlendirdiğimizde, sokakta geçen bir yaşam görürüz. Kim bilir belki de figür yüzünü gizleyerek, sokakta yaşamak zorunda olduğu için çaresizliğini gizlemek istiyor olabilir. Ben buradayım, hep buradaydım fakat beni görmediniz, görmüyorsunuz dercesine isyan niteliğinde bir saklanış da olabilir. Çünkü isyan, sadece sesin çıkarılması ile değil, sessiz de gerçekleştirilebilen bir olgudur. Belki de bir küskünlük. İnsanların ona karşı duyarsızlığının bir küskünlüğü.

Soğuktan korunmak zorunda olduğu kalın , iç içe geçmiş kumaşların arasında adeta  kaybolmuştur. Fakat, bilerek saklanmak amacı ile de kumaşlar içine sarınmış olabilir. Bu yüzden figürün biçimselliği fazla anlaşılamamaktadır. Sadece yaşlı bir kadın olabileceği tasvir edilebilmektedir. Yaşlı ve yorgun  bir kadın.

Mekansal derinlik perspektif etkisi ile sağlanmıştır. Bu perspektif etkisi önden arkadaya doğru renklerin açılmasıyla da gerçekleşmiştir. En arkadaki kapının soğuk renkte kullanılması, arkaya doğru gidişi etkili kılan sebeplerden biridir. Figürde kirli renk tonları hakimdir. Figürün, o anki şartlarını izleyiciye daha iyi yansıtmak ve konu bütünlüğünü  sağlamak açısından böyle bir renk kullanımına gidildiği söylenebilir.

Yatay bir figüre karşın en arkadaki dikey kapı şekilsel dengeyi sağlamakta yardımcı olmuştur. Yerdeki döşemelerin şekilleri resmi dinginlikten kurtarmış ve resme bir hareketlilik sağlamıştır. Hatta döşemelerin üzerindeki desenler de kumaştaki kıvrımlarla bütünlük ve denge oluşturmaktadır. Böylece, şekilsel bütünlük tamamlanmaktadır.

        Nazan DİZEN

Etiketler: , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap