Buradasınız : Ana Sayfa //Eğitim//Dinlerin geleceği

Dinlerin geleceği

Dinin xx. yy sonunda, dünyadaki durumu konusunda yaygın değerlendirme, sanayileşmiş Batı ülkeleri ile Üçüncü Dünya ülkelerini çatışma noktasına getireceğidir; nitekim Batı ülkelerinde (Hıristiyan veya Musevi) dini uygulamalar zayıflarken ve ahlak dinden koparken, Üçüncü Dünya’da, ister Katolik (Latin Amerika), ister Müslüman olsun, din, gücünü tam anlamıyla korumaktadır.

Dinlerin geleceği

Dinlerin geleceği

Bu görüş çok genel bir görüştür. Ansiklopedik bilgilere göre Hıristiyan Batı’da ibadetin azalması, inananların yaşına, cinsiyetine, kültür düzeyine ve ortamına göre değişir. Din, kentli ve tahsilli Amerikan topluluklarında, kimi Avrupa ülkelerine oranla varlığını daha iyi korumaktadır; mesela Fransa’da dinin gereklerini yerine getirme yüzde 37’den yüzde 10’a düşmüştür. Kiliseler ilkelerini toplumsal yaşamın ve bireysel özgürlüklerin değişen koşullarına uyarlama seferberliği içindeler. Gerek kendi iç örgütlenmelerinde gerekse tutucu olmamaya gayret eden mesajlarında bu çabaları açıkça görülmektedir. Bu sosyokültürel bağlam-da, dini özel yaşama indirgeme eğilimi taşıyan yeni tutumu da hesaba katmak gerekir: belki de anlayışların laikleşmesinden çok, dinin öznelleşmesinden söz etmek daha uygun olur.

Bununla birlikte Hıristiyanlığı etkileyen bunalımın bir yenilenme çabasına yol açtığı da doğrudur. İkinci Vatikan Konsili, Katolik Kilisesi’ni « uyardı »: kurumsal ve dinsel bir aggiornamento yayımladı; Zenci Afrika ve Latin Amerika’daki halkın inançları göz önüne alındı ve Yoksulların Kilisesi’nin nitelikleri vurgulandı. O zamandan beri üst düzey din adamları, papa, piskoposlar, konferanslarda veya sinod meclislerinde düzenli olarak ekonomik, sosyal veya milli savunma konularında tavır aldılar. Aynı şekilde diğer kiliseler Ekümenik Konsey’de (Kiliseler arası konsey) toplanarak, insan haklarını savunur, daha iyi bir servet dağılımı, fikir özgürlüğü ve çoğulcu sistem için mücadele eder oldular. Bundan böyle, büyük dinlerin benzeri alanlara ağırlıklarını koymaları beklenir: hükümetler üstü kuruluşlar nezdinde onları insan haklarını korumaya teşvik edici rol oynamak ve ortak çıkarlar açısından yeni stratejilerin sürekli takipçisi olmak.

Bu ve benzeri haberleri ve bilgileri yakından takip etmek istiyorsanız wikipediaturk.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap
Yandex.Metrica