Buradasınız : Ana Sayfa //Lüzumlu Bilgiler//Evlilik İşten Ayrılma Dilekçe Örneği

Evlilik İşten Ayrılma Dilekçe Örneği

Evlilik nedeniyle mevcut işyerinde ayrılmak zorunda olan bayanlar için kurumlarına vermeleri gereken dilekçe aşağıda yer almaktadır.

……….. tarihinden itibaren kurumunuzda çalışmaktayım. ……10.2011 tarihinde evlendim. 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, evlilik nedeniyle 01.09.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum.

Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

                                                                                                                       İMZA           

Tarih

Kimlik Numarası

Ad-Soyad

EK : Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

——————————————————————————————–

Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi… nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur.” Yrg. 9. HD.’nin 12.11.1997 tarih ve E: 1997/14623, K: 1997/18913 sayılı Kararı

Etiketler:

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap