Buradasınız : Ana Sayfa //Kişisel Gelişim//İş güvenliği uzmanlık kursları

İş güvenliği uzmanlık kursları

Önce İş Güvenliği

İşçilerin son derece sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı, güvensiz iş koşulları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri, en iyi ihtimalle yaralandıkları ya da meslek hastalıklarına tutularak genç yaşta zorunlu emekli edildikleri yılların geride kalması adına yapılan düzenlemeler, iş güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesini de kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelere göre, elliden fazla işçi çalıştıran her iş yeri bir adet iş güvenliği uzmanı ve bir de işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. Eğer söz konusu iş yerinde risk faktörleri yüksekse, çalışan sayısının elli olması gözetilmeden iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İş güvenliği uzmanlık kursları

İş güvenliği uzmanlığı son derece gerekli, önemli ve bir o kadar da hassas bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik herkesin yapabileceği bir meslek de değil. Bu nedenle bakanlık bunu da düzenlemiş ve iş güvenliği uzmanı olabilmek için belli bir eğitimden geçilmesini şart koşmuştur. Bunun için iş güvenliği uzmanları bakanlıkça sertifika ve yetki verilmiş özel kurslarda 220 saatlik bir eğitim alacaklardır. İş güvenliği kursu alınması zorunlu olan eğitimi vermekle mükelleftir. 220 saat olan bu eğitimin 90 saati örgün eğitim, 90 saati de uzaktan eğitim olabilir. Ayrıca muhakkak 40 saatlik staj eğitimi olmalıdır ve bu staj, iş güvenliği uzmanı barındıran bir işyerinde yapılmalıdır.

İş güvenliği uzmanlığı eğitiminin içeriği bakanlık tarafından belirlenmektedir. Burada gözetilen bir iş yerindeki tüm risk gruplarının belirlenmesi ve gerektiğinde iş güvenliği uzmanlarının duruma yetkin bir şekilde müdahale edebilmelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca meslek hastalıkları da öğretilmekte ve iş güvenliği uzmanları böylelikle çalıştıkları işyerinde bulunan işçileri korumanın en doğru yoluna ulaşmaktadırlar. Öte yandan iş güvenliği uzmanları temel hukuk bilgileri de görürler ki, olası hukuksal süreçlerde bu uzmanlar işçilere destek olabilir ve de yol gösterebilir.

Görülen bu 220 saatlik özel kurs sonucunda bir sınav yapılmaktadır ve sınavda başarı elde edenler iş güvenlik uzman belgesi almaktadırlar. Bu sertifika ile öngörülen koşullara sahip iş yerlerine iş güvenliği uzmanı olarak başvurabilir ve bu değerli mesleği icra edebilirler. İş güvenliği uzmanlığı, modern Türkiye’nin en önemli mesleklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Etiketler: , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap