Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//Kamu Lojman Kiralarına Zam Geldi

Kamu Lojman Kiralarına Zam Geldi

Lojman kiralarına zam yapıldı.

2014 lojman kiraları ile ilgili düzenlemeler 360 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğe göre 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak lojman kiraları metrekare bedeli 1,35 TL’den başlıyor.

2013 yılında ise lojman kiraları 1,30 TL’den başlangıç gösteriyordu. Buna göre, 2014 yılında en düşük 0,05 TL’lik artış yaşandı.

2014 lojman kiraları..
15 Ocak 2014 tarihinden itibaren;
– Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,35 TL/metrekare,

– Kalorifersiz konutlarda 2,11 TL/metrekare,

– Kaloriferli konutlarda 2,77 TL/metrekare, kira bedeli alınacak.

Lojman kira bedeli hesaplama 2014..
70 metrekarelik kaloriferli konutların kira bedeli şu şekilde hesaplanıyor:

70 x 2,77 = 193,9 TL

Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında kira bedeline yapılacak ilaveler şu şekilde açıklanıyor:
Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır.

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan 0,25 TL/m²,

B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,56 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,56 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,13 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,28 TL/m²,
ilave kira bedeli tahsil edilir.
Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 360

Kamuda Lojman kiralarını belirleyen tebliğ  Resmi Gazetede 28 Aralık 2011 tarihinde yayımlandı. Tebliğde yer alan miktarlar geçen yıla oranla yüzde 10 civarında arttırılmıştır.

resmi_gazete_lojman zam28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî GazeteSayı : 28156

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 337)

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

15/1/2012’den

itibaren

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda, 1,21 TL/m2

b) Kalorifersiz konutlarda, 1,88 TL/m2

c) Kaloriferli konutlarda, 2,48 TL/m2

kira bedeli alınır.

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum

ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan, 0,22 TL/m2

B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca

yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından

tahsil edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması

nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya

fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,50 TL/m2

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,50 TL/m2

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının

mümkün olmaması halinde, 1,01 TL/m2

d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında

su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)

karşılanıyor olması halinde, 0,25 TL/m2

ilave kira bedeli tahsil edilir.

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2012 tarihinden itibaren 1,01 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, tüketilen yakıta ilişkin ödenen toplam bedelin, konutta oturanlardan tahsil edilen toplam bedelden fazla olan kısmı, konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecek; konutta oturanlardan tahsil edilen toplam yakıt bedelinin, kurum ve kuruluşlarca yakıta ilişkin ödenen toplam bedelden fazla olan kısmı ise, konut yüzölçümleri dikkate alınarak konutta oturanlara iade edilecektir.

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2012 tarihinden itibaren 0,10 TL/m2 tahsil edilir.

4) Kira bedellerinin hesaplanması;

1 inci maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 294 sıra numaralı Millî Emlâk Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

5) Kaldırılan hükümler;

23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 331 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Etiketler: , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap