Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//Kayıt parası ya da zorunlu bağış kesinlikle alınmayacak !

Kayıt parası ya da zorunlu bağış kesinlikle alınmayacak !

   Kayıt parası-okul-bağış-alınmayacak Okullara kayıt işlemlerinin başladığı şu günlerde her zaman gündeme gelen ve çok konuşularak farklı uygulamalarla karşımıza gelen kayıt parası ya da zorunlu bağışla ilgili M.E.B.’lığıher yıl olduğu gibi genelge yayınladı. Kayıt parası, bağışa dönüşerek hatta zorunlu bağışa dönüşmüş bir şekilde karşımıza yeniden çıkacak gibi gözüküyor. Ama bir Okulu yönetmenin ve gerçekten imkanlar sunarak yönetmenin derdine düşen Okul yöneticilerimizin de bütçe hesabına bakıldığında da, elimizden geldiğince gerekirse bu para olmasa bile bir şekilde onlara yardımcı olmaya çalışmamız aşikar. Yöneticilerimizde gönüllülüğün esas olduğunu unutmadan bize şart ya da zorlamada  bulunmamalılar.

    Sadece doğru şekilde iletişim kurarak Okullarımızı en iyi eğitimi sunacak hale getirebilmek çabası içerisinde olursak bütün zorluklar beraber aşılır, Unutulmalı ki herşey geleceğimiz çocuklarımız için.

     Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bir Genelge yayınlayarak öğrenci kayıt ve kabullerinde velilerin hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacağını, konunun Bakanlık tarafından sıkı bir şekilde takip edileceğini bildirdi.Okulmüdürlüklerinin uyarılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 20 Temmuz 2011 tarihli, 40 sayılı ve “Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması” konulu bir Genelge yayınladı. Genelge İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.

Bakan Dinçer Genelgede, “Eğitim bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir süreçtir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde eğiterek çağın gerektirdiği bir şekilde yetiştirmek Devletimizin asli görevleri arasındadır.” ifadelerini kullandı. Dinçer, eğitime erişimin artırılması, daha kaliteli eğitim sunulması ve başarının sürekli yükseltilmesine yönelik eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi çalışmalarına öncelik verildiğini ve Devlet olarak gerçekleştirilen reform niteliğindeki çalışmalar ve hayata geçirilen projelerin yanı sıra, velilerin, hayırsever vatandaşların ve kurum ve kuruluşlarında katkılarının bulunduğuna ve bu desteğin arttığına da dikkat çekti.

Bakan Dinçer, Anayasanın “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. maddesinde; kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılmayacağı, ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve Devlet okullarında parasız olduğunu hatırlattı. Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 16. maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde; eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, okul ile aile arasında işbirliği sağlamaya yönelik okul-aile birliklerinin kurulacağı, okul-aile birliklerinin, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdi bağışları kabul edebileceği, ancak öğrenci velilerinin hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacağı, hükümlerinin yer aldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “bir yandan eğitim alanında özellikle son yıllarda yapılan iyileştirmelerde Devlet-vatandaş işbirliğinin en güzel örneği yaşanırken, bir yandan da okullarımızda öğrenci kayıt kabul esnasında ve diplomaların verilmesi sırasında velilerimizin bağış yapmaya zorlandığı yönünde az sayıda da olsa duyumlar alınmaktadır. Okullarımızda, öğrenci kayıtlarının bağış şartına bağlanması ve bağış yapmayanlara diplomalarının verilmemesi kabul edilemez bir durumdur” dedi.

 

Bakan Dinçer’in Genelgedeki talimatları şöyle:

1-Gerek merkezi sistemle gerekse sınavsız öğrenci alan Bakanlığımıza bağlı her tür ve düzeydeki resmi eğitim-öğretim kurumlarına öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep edilmeyecektir.

2- Bu dönemlerde; okul aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyecek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

3- 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamındaki diploma harç ücretleri, ilgili mevzuatına göre değerlendirilecektir.

Konunun Bakanlık tarafından sıkı bir biçimde takip edileceğinin bilinmesini isteyen Bakan Dinçer, konu hakkında gerekli titizliğin gösterilmesi için okul müdürlüklerinin uyarılmasını da istedi.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap