Buradasınız : Ana Sayfa //Genel//Kredi Dosya Masrafı Geri Alma Dilekçe Örneği

Kredi Dosya Masrafı Geri Alma Dilekçe Örneği

Bankalardan çekilen ihtiyaç, araç, eğitim kısacası her türlü kredi için, kredi tutarına göre kesilen dosya masrafı yeni çıkan bir kanuna göre geri alınabilecek. Dosya masrafını geri almak için, ilk önce bir dilekçe yazmak ve bu dilekçe ile kredinin çekildiği banka şubesine başvurmak gerekiyor. Bu başvurudan olumlu sonuç alımadığı takdirde kaymakalıklardaki tüketici hakem heyetine başvurmak gerekiyor. Eğer alacağınız 1.161 TL’nin üzerinde ise tüketici mahkemelerine başvurmak gerekiyor. İlgili başvurudan sonra 1-3 ay arasında sonuç alınabiliyor. Sonuç çıktıktan sonra şahıs ve bankaların karara itiraz etmek için 15 gün yasal süreleri oluyor.

dosya masrafı geri alma örnek dilekçe

dosya masrafı geri alma örnek dilekçe

Nasıl başvurulur?

Kimler kredi masrafını geri isteyebilir?

Bankalardan her ne ad altında olursa olsun alınan her türlü kredi kullanıcısı başvuru hakkına sahiptir. Kredi sözleşmesinde böyle bir masrafın alınacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başvuru yapılması uygundur. Yargıtay’ın ilgili kararı gereği 10 yıl içinde kullanılmış olan krediler için başvuru yapılabilir.

Ne yapılması gerekiyor?

Kredi masrafının alınması için aşağıdaki yol haritasının takip edilmesi yeterlidir.

1. Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır. Mektup örneği için tıklayınız

Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun kalmayacaktır. Ancak bankanın iadeyi gerçekleştirmemesi durumunda ikinci aşamaya geçilmelidir.

2. Aşama: Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine

a- Dosya masrafı miktarı 1.161,67.-TL’nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz. Dilekçe örneği için tıklayınız.

b- Dosya masrafı 1.161,67.-TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

 

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden                          :

Adresi                                     :

E- Posta & Telefon                 :

 

Şikâyet Edilen             :

Adresi                                     :

Şikâyetin Parasal Değeri        :

Şikâyetin Tarihi                       :

Şikâyetin Konusu                    :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)

Açıklamalar                             : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

            Sözleşmede;

            a) Tüketici kredisi tutarı,

            b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

            c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,

            d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  

            e) İstenecek teminatlar,  

            f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

            g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

            h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

            ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler          : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

İstem Sonucu             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

Şikâyet Eden

(Ad, Soyad ve İmza)

 

397 Yorum yapılmış " Kredi Dosya Masrafı Geri Alma Dilekçe Örneği "

 1. ruben walter dedi ki:

  Stres ve hızlı onayı olmadan kişisel ya da işletme kredisi ihtiyacınız var mı? Eğer öyleyse biz şimdi Başbakan faiz oranı kredi sunuyoruz olarak, lütfen bize ulaşın. Bizim kredi güvenli ve daha fazla bilgi ve uygulamalar için, güvenli olup, bu e-postaya cevap lütfen. (privateloaninvesment@outlook.com) gerekli ad ve miktarı.

  bize ulaşın bugün (privateloaninvesment@outlook.com)

 2. ruben walter dedi ki:

  Merhaba.
  Stres ve hızlı onayı olmadan kişisel ya da işletme kredisi ihtiyacınız var mı? Eğer öyleyse biz şimdi Başbakan faiz oranı kredi sunuyoruz olarak, lütfen bize ulaşın. Bizim kredi güvenli ve daha fazla bilgi ve uygulamalar için, güvenli olup, bu e-postaya cevap lütfen. (privateloaninvesment@outlook.com) gerekli ad ve miktarı.

  bize ulaşın bugün (privateloaninvesment@outlook.com)

 3. atalay şen dedi ki:

  Arkadaşlar bu dosya masrafları ile ilgili size bir avukat önerebilirim güvenebilirsiniz yani. ben 8 farklı bankadan kredi çekmiştim. 5 6 ay arasında tüm masraflarımın bana ödemesi yapıldı. ayrıca vekalet ücretide ödemedim. Sizin için adını numarasını vermek isterim. Av. Hasan ÖNEN 0553 204 02 54

 4. Mary EGrace dedi ki:

  Herkese Merhaba.

  Ben İspanya’dan Mary duyuyorum ve hala% 3 faiz oranı reel kredi vermek do internette bir okunaklı bir şirket olduğunu seninle iyi Haberler paylaşmak istiyorum. İyi değil mi bu onlar 1 yıl sonra geri ödeme başlatmak için bana 50.000 € Süre 10 yıllık bir kredi verdi: Ben {wsophia387@gmail.com Sophia Wright Kredi Şirketi E-posta} benim kredi var? Beni ve ailemi kurtarmak için beni şirkete teşekkür söylüyorlar yardım edin.

  Onlar da size isteği verecektir inanıyorum: Eğer bir kredi ihtiyacınız varsa o zaman {wsophia387@gmail.com Sophia Wright Kredi Şirketi E} irtibata geçebilirsiniz. Onlar sadece bir sorunsuz ve güvenli işlem için diğer kredi miktarını sigortalayın istiyoruz.

  Teşekkür ve Tanrı korusun.
  Mary EGrace

 5. emmanuel thomas dedi ki:

  Merhaba,
  Eğer borçlarını temizlemek için acil kredi gerekir veya işinizi geliştirmek için bir sermaye kredi gerekiyor mu?
  Eğer tarafından reddedilmiş
  bankalar ve diğer finansal kurumlar?
  Bir konsolidasyon kredi veya ipotek ihtiyacınız var mı?
  tüm mali sorunları geçmişte bir şey yapmak için buradayız olarak artık arama. Biz bireyler dışarı fon kredi
  mali yardım ihtiyacı, bir kötü kredi veya para ihtiyacı var
  % 2 oranında iş yatırım, faturaları ödemek için. Ben güvenilir ve yararlanıcı yardımda ve size kredi sunmak için istekli olacağını sizi bilgilendirmek için bu ortamı kullanmak istiyorum.

 6. Mr Ryan dedi ki:

  Eğer bir kredi ihtiyacınız var mı?

  Merhaba, Benim adım özel ve kurumsal kişilere kredi veren özel bir kredi borç veren duyuyorum, Bay Ryan King. ?, Bu kadar çok banka tarafından geri çevirdi sahip işletme kredisi, kişisel dan ?, bizim kredi aralıkları size iş genişleme için finansman gerekiyor ?, işinizi kurmak için finansman gerekiyor ?, Yoksa kişisel bir kredi ihtiyacım var uygun faiz oranı ve kredi süreci ile de çok hızlı. Hepimiz mali sıkıntılar geçmişte yapmaya hazırız. Bugün çözüldü mali problemleri almak için hazırsanız, o zaman daha fazla arama ve e-posta yoluyla bir kredi için bugün geçerlidir: (ryankingfinancialservices@gmail.com).

  Kredi teklif.

 7. Mr Ryan dedi ki:

  Merhaba, Bir kredi ihtiyacınız var mı? evet eğer e-posta yoluyla bize ulaşın: (ryankingfinancialservices@gmail.com)

  Kredi teklif.

 8. Gökhan Koç dedi ki:

  maalesef bu konuda bnde banka mağduruym:/ internette ve çevremde napabilirm diye araştırdm. danışmanlık ücreti karşılığı hizmet veren danışmanlık firmaları varmış. dosyanızı felan veriyosunuz herşeyi onlar takip ediyor. tabi konu böyle olunca dolandırıcılara da fırsat doğuyor:) ismi cismi adresi herşeyi belli olan güvenilir firma bulmak lazım. ben lawasist diye bi firmaya başvurdum. internette araştırmada yaptm haklarında kötü bi yoruma denk gelmedim. adresleri numaraları çalıştıkları hukuk bürosu herşeyleri belli. bakalım şuan gayet iyi gidiyo bilgilendirme msjlarıda geliyo. ben uğraşmıyorm dosyam avukatta o takip ediyor. bankalara karşı herkesin kazanması ve herkesin hakkı olanı alması dileğiyle:)

 9. gökhan dedi ki:

  2004-2009 yılları arası akbanktan 3000,işbankasından 7000,yine işbankasından 27000,vakıfbanktan 1500 lira kredi kullandım,akbanka gittim çektiğiniz subeden isteyin bizde evrak yok dediler,bursada ikamet edi,yorum ama kredileri hep kırklareli şubelerinden cektim,subeyi aradım buraya gelin dilekçe verin,buradan isteyin gibi konustular,telefona istinaden veremeyiz dekontları dediler.Dekontlar olmadan başvuru yapamıyorum ,adıma dekontları alacak bir avukata 100-150 lira arası bir rakam verebilirim.acil yardım lütfen.Not:bursa kırklareli arası yaklasık 7 saat.

 10. çıreli dedi ki:

  ya arkadaşlar siz hiç düşünmüyormusunuz tamam bu dosya masrafı geri iyade ediyorlar ama peki gidin bi sorun banka şubesine kredi çekecem diye yine dosya masrafı çıkartırlar yani anlayacağınız yine aynı meseleye geliyor bence hiç uğraşmayın tavsıye

 11. Eray dedi ki:

  Su ana kadar 170 muvekkilin yaklasık 150 bın tl sini gerek tuketıcı heyetı gerekse de tuketıcı mahkemesı yoluyla tazmin ettim. Maille ulasırsanız sızede yardımcı olabilirim.Av.Eray Ezgi

  • Alp Eren ARISAN dedi ki:

   ERAY BEY TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVUDA BANKAYA DİLEKÇE YAZMAK GEREKLİ Mİ YOKSA BANKADAN ALINAN KESİNTİ DEKONTUYLA BAŞVURU YAPSAK OLUR MU

   • Av. Muhammet Eray Ezgi dedi ki:

    Bankaya dilekçe yazarak kullandığınız kart yada kredi ile ilgili olarak işlem dökümünü istemeniz yeterli olacaktır.Hali hazırda bankadan alınan kesinti dekontuyla başvuru yapabilirsiniz

 12. zeliş dedi ki:

  arkadaşlar ben 10 yıl içinde vakıfbank tan 10bin ve 5 bin tüketici kredisi çektim. finansbanktanda ise 55000 bin ev kıredisi çektim ne yapmam gerekiyior dosya ve diğier masrafların parasını iade alabilirmiyim alan arkadaşlar varsa yarmcı olabilirlermi?

 13. ayşe dedi ki:

  bende avukatım aracılığıyla aldım bankalar biz hakkımızı aramadığımız için hala bu kesintileri yapmaktadır.02125094942 nolu numaran avukatlar aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.

 14. haydar dedi ki:

  Slm bende ing banktan 5000 tl kredi çektim bana hesap işletim ücreti alınmaması için kredi kartın olması lazım birde ek olarak otamatik ödemen olması gerekir diye tlfon faturamı otamatik ödeme talimatı aldılar 11 ay sonra benfn hesap işletim ücreeti olarak 30 tl kestiler gerekce ise ek hesap olmaması bu nasıl bir ahlak nasıl şerefsizlik kelimelerle tanımlanmaz bu parayı geri alma imkanım olurmu bilen msj atsın vede ing banka kimse yaklaşmasın elini veren kolunuda banka alıyor sahtakar bir banka

 15. muhammed dedi ki:

  sadece bu sayfay reklam kaç para

 16. Tüketici Hakları Savunucusu dedi ki:

  Bankaların hiçbir hukuki dayanağı olmadan komisyon,istihbarat ücreti, dosya masrafı, yapılandırma ücreti, kredi tahsis bedeli vs. adı altında yaptığı haksız kesintilerin tamamı hukuki yollarla hiçbir engel olmadan alınmaktadır. Bu konuda Tüketici Dernekleri, Tüketici Mahkemesi hakimleri ve diğer ilgili kurumları takip ederek tüm güncel gelişmeleri izlemekteyiz. Şuan ki durum, bankalardan bu ücretler alınabilmektedir. Ankara’da birlik olmak ve yardım almak isteyen arkadaşlar telefon numarasından ulaşabilirler. 0530 286 18 27

 17. ayse dedi ki:

  SON OLARAKA VE NOKTAYI KOYAYIM YA KARKADAŞLAR ALIRMIYIM ALAMAZMIYIM DİYE O KADAR BOŞ VE MAL MAL YAZAN İNSANLAR VARKİ YARARLI OLACAK İNSANLAR BİLE BU MALLARIN ARASRINDA KAYBOLUP GİDİYOR.. ADAM HEMEN YAZMIŞ HEMEN CEVAP İSTİYOR…. KARDEŞİM Bİ ARAŞTIR Bİ BAK SONRA YAZ … BEN SEN BİN DOKUZ YÜZ ÇİFT SIFIRLI YILLARDA DİYA BAŞLAYACAK NERDEYSE İNSANLARIMIZ.. KISA VE ÖZZZ

  AKBANKTAN EV KREDİSİ ÇEKEN ARKADAŞIM ALDI
  BEN GARANTİDEN KULLANDIM EV KREDİSİNİ AMA GARANTİ VE DİYER BANAKALAR ÜST MAHKEMEYE VERİYOR ZİRAATIN ÜST MAHKEMEYE VERİPDE KAYBETTİĞİ DAVALAR VAR AMA EMSAL GÖSTERECEK DİYER BANAKALAAR YOK BAŞKA GARANTİ OLMAK ÜZERE BİR ARKADAŞ SONUCA ÇOK YAKLAŞMIŞ ARTIK DAVASI NE OLDU BİLMİYORUM HERALDE İSMİ CENGİZ BEYDİİİ… :((

 18. necla tuğran dedi ki:

  ayrıca banka itiraz ederse ve tüketici hakem heyetine başvurduğumda avukat masrafı oluyor mu?teşekkürler…

 19. necla tuuğran dedi ki:

  bundan 4 sene önce maaşımı çektiğim iş bankası gebze şubesi iken körfez şubesinden 6 ay önce kredi çektim.ancak tayinim çıktığı için kullanmadiğim yani unuttuğum hesap bu kredilerin kartsız ilem ile bankamatikten kredi geri ödememi yaparken iki taksitinde 50,50 toplam 100 liramı aidat adı altında kesti ve geri vermiyor.bu konuda ne yapabilirim teşekkürler..

 20. adem demir dedi ki:

  dosya masrafı parasını almak için hakem heyetine baş vurdum sonuc olumlu geldi ama banka parayı ödemedi

 21. tevfik dedi ki:

  -…….2008 tarihinde akbanktan 50.000tl. konut kredisi kullandık ödeme planında ve dekontta 750 tl (yukarıda belirtien şekilde sistemden hesaplanan işlem masrafı+bsmv)ytl işlem masrafı şeklinde açıklama girilmiş ve bu plana ben ve eşim imza atmışız.

  -daha sonra krediyi 1,45’ten 1,10 a indirmek için 1000tl masraf ödemeyi kabul ediyoruz diyerek imza atmışız sanırım bu 50.000Tl’nin %2 erken ödeme ücreti

  -daha sonra krediyi 1,10’dan 0,92’ye indirmek ve kalan vadeyi 35 aydan 29 aya indirmek için 350tl masraf ödemeyi kabul ediyoruz diyerek imzalamışız

  -kredi bitti 300 tl. ipotek kaldırma adı altında para istediler bunuda yatırdık.

  yani toplamda bankaya 2400 tl yatırmışım

  Bu veriler ışığında ben tüketici mahkemesine’mi hakem heyetine’mi dava açabilirim ne kadarlık ücret için dava açmam lazım?

  mümkünse zamanınızda varsa bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

 22. mavilik dedi ki:

  ben iki bankadan daha önce alınan dosya masrafların iadesi için tüketici hakları hakem heyetine başvurdum.hakem heyeti bu alınan dosya masrafların tarafıma iadesi kararını verdi.bende bana gelen bu kararla bankadan bu alınan dosya masrafların tarafıma verilmesini istedim ama banka bana bunu veremeyeceğini ve bankada çalışan kişi böyle bir işlemi daha önce hiç yapmadığnı söyleyerek beni geçiştirmeye çalıştı.şimdi ben bu kararlarla ilgili bana iadesi edilmesi gereken bu dosya masraflarını bankalardan nasıl tahsil edebilirim.bilen varsa burada anlatsın ne yapacağımı bilmiyorum.aşama aşama anlatırsanız sevirim.

 23. Işıl dedi ki:

  serkan diyor ki:
  28 Ağustos 2012, 02:44
  arkadaşlar ben tüketici mahkemesine 2 ay önce dava açtım. 10 gün önce davayı kazandım. 2500 tl şu an cebimde. hakem heyeti uğraşmak istemediği için. davayı kaybederseniz siz ödersiniz falan diyor sakın inanmayın. kesin kazanırsınız bu konuda emsal kararlar var.
  Cevapla
  serhat diyor ki:
  28 Ağustos 2012, 09:01
  Lütfen attığınız adımları tek tek anlatırmısınız.
  Cevapla

  Kaynak: http://www.eneger.com/kredi-dosya-masrafi-geri-alma-ornek-dilekce/#ixzz2McZ7Q1za
  Bu yazı yukarıdaki linkten alınmıştır.

 24. Işıl dedi ki:

  Şevket diyor ki:
  24 Ağustos 2012, 18:28
  Arkadaşlar okumadan yazmayın sayfada belki 500 cümle var bunun 300 ü aynı soru. Özet olarak şu:…
  son 10 yıl içinde ihtiyaç konut taşıt vs vs ne kadar kredi çekmişseniz bunlar için dosya masrafı ödemişseniz bu iadeden yararlana bilirsiniz.
  ÖRNEĞİN
  5000 TL KREDİ ÇEKTİNİZ 350 TL MASRAFI VAR ÖNCE GİDİP BANKAYA DİLEKÇE GÖNDERİYORSUNUZ SONRA SİZE CEVAP GELİYOR OLUMSUZ SA O YAZIYI ALIP TÜLKETİCİ HAKEM HEYETİNE GİDİYORSUNUZ BASVURUNUZU YAPIYORSUNUZ.
  ÖRNEĞİN
  80000 TL KONUT KREDİSİ ÇEKTİNİZ 3000 TL DOSYA MASRAFI VERDİNİZ (YANİ 1061 TL ÜSTÜ) BU DURUMDA YİNE DİLEKÇE YAZIYORSUNUZ SONRA CEVABI TÜKETİCİ MAHKEMESİNE VERİYORSUNUZ. HEPSİ BU ARKADAŞLAR HAKKIMIZI ARAYALIM…
  ŞİMDİ ZURNANIN ZIRT DEDİĞİ YERDEYİZ
  BEN 2007 YILINDA 25000 TL İHTİYAÇ CEKTİM 650 TL DOSYA MASRAFI ALDILAR GİTTİM DİLEKÇE VERDİM BANA CEVAP OLUMSUZ DÖNDÜ SONRA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE GİTTİM DİLEKÇEYİ VERDİM VE TEKRAR ÖDEMEYİ YAPTILAR HABERİNİZ OLSUN VERİYORLAR ZATEN SON HABERLERE BAKARSANIZ BU OLAY KESİNLEŞTİ PARANIZI BIRAKMAYIN KORKMAYIN MAHKEMEYİDE KAZANIRSINIZ AVUKAT PARASI FALAN ÖDEMEZSİNİZ. SAYGILAR.

  Kaynak: http://www.eneger.com/kredi-dosya-masrafi-geri-alma-ornek-dilekce/#ixzz2McWCS63o
  Bu yazı yukarıdaki linkten alınmıştır.

 25. Işıl dedi ki:

  örnek davalar

  ISPARTA İLİ
  TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI
  DOSYA NO : 2009-154912
  KARAR TARİHİ VE NO :26/01/2010-22
  RAPORTÖR : İlknur KÖSE
  HAKEM HEYETİ KARARI
  TÜKETİCİ : Ceylan ERTOY
  Bahçelievler Mh. 142 Cd. Sevilay Yapı Kooperatifi A Blok D: 3 ISPARTA
  SATICI : ZİRAAT BANKASI A.Ş.
  Isparta Şubesi
  Özel İşlem Merkezi
  ŞİKAYET TARİHİ : 10/12/2009
  UYUŞMAZLIK BEDELİ : 2.580,62 TL
  ŞİKAYET KONUSU :
  Tüketici, Ziraat Bankasından 2008 yılının Nisan ayında konut kredisi çektiğini, kendisinden komisyon ve dosya masrafı altında 1.710,00 TL para kesildiğini, daha sonra krediyi kapatmak için gittiğinde ise %2 ye karşılık 870,00 TL ceza olarak kapatma parası alındığını, alınan paraların yasal olmadığını ifade ederek dosya masrafı, komisyon ve kapatma parası adı altında toplam 2.580,62 TL’nin iade edilmesi talebinde bulunmaktadır.
  SAVUNMANIN ÖZETİ :
  Şikayet konusu ile ilgili bankadan 17/12/2009 tarih ve 3572 sayılı yazımızla savunma istenmiş olup, gelen cevap yazısında sözleşmenin 10 uncu maddesine göre erken ödenen meblağın %2 si tutarında masraf alınacağı bildirilmiştir. Aynı sözleşmenin 6 ncı maddesinde de “müşteri ve kefillerin bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için bankaca belirlenecek her türlü ücret ve masraf ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.” ibaresi mevcuttur.
  Tüketici ile sağlayıcı arasında düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı, matbu bir sözleşme imzalanmış ise sözleşmede bulunan her şartın tüketiciler açısından bağlayıcı bir yönü bulunup bulunmadığı hususu önem arz etmektedir. Dosya üzerinden yapılan incelemede;
  Tüketici ile banka arasında imzalanan Sabit Faizli Konut Finansmanı sözleşmesinin bulunduğu ve bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde erken ödenen meblağın %2 si tutarında erken ödeme ücretini nakden veya hesaben defaten ödeyecekleri belirtilmektedir.
  4077 sayılı Kanuna 10/B maddesini ekleyen 5582 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesine göre Konut Finansmanı Kredilerinde erken ödemede gerekli yasal indirimler yapıldıktan sonra en fazla %2 erken ödeme bedeli alınmasına müsaade ettiğinden bankanın erken ödeme bedeli olarak 870,62 TL almasında yasaya aykırı bir durum görülmediğinden tüketicinin talebinin reddi gerekmiştir.
  Dosya ve komisyon masrafına gelince;
  Tüketici ile yapılan sözleşmenin 6 ncı maddesinde matbu olarak yazılmış tüketicinin “bankaca belirlenecek ücret ve masrafı ödeyeceği” ibaresi mevcuttur. Ancak aynı maddede (…) katkı payı/peşin komisyon alınması ile ilgili boş bırakılan (tüketiciyle müzakere edilerek doldurulması gereken) bölüm doldurulmamış dolayısıyla tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilmiş, bankada bu durumu tüketici aleyhine kullanmıştır.
  4077 sayılı Tüketici Yasasının 6 ncı maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir. Bu maddeye göre;
  -Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
  Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. (…)
  Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.”
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açıkça bu tür sözleşmelerde haksız şart olarak kabul edilebilecek hususların tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir. Konu ile ilgili yükümlülük sağlayıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu iddia ve ispat edememiş, yasal dayanak gösterilmemiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretini ve dosya masrafını gösterir makbuzlar eklenmiştir. Bu nedenle, sağlayıcının mezkur şartı tüketici ile müzakere etmediğinin kabulü gerekmiştir. Uyuşmazlık konusu tüketiciye parasal bir yükümlülük yüklediğine göre tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu açıktır. Buna göre “komisyon ücreti ve dosya masrafına” ilişkin şartın haksız şart olduğu ve bu şartında tüketiciyi bağlamadığı görüş ve kanaatine varılmış, 1.710,00 TL bedel olan tüketici talebinin kabulü gerekmiştir. Bu durumda bankanın komisyon ve dosya masrafı talebini (yasal düzenleme veya sözleşmeye bağlı olarak) tüketiciden talep ve tahsil etmesi yasal olmayıp, aşağıdaki hüküm cihetine gidilmiştir.
  HÜKÜM :
  Yukarıda izah edilen inceleme ve gerekçeyle;
  – Tüketicinin %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedel iadesi talebinin reddine,
  – Tüketiciden komisyon ve dosya masrafı adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin sağlayıcı tarafından tüketiciye iade edilmesine,
  – Bu talebin karşılanmamsı durumunda 4077 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince İcra İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına,
  Tarafların bu karara kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde her türlü resim ve harçtan muaf olarak Tüketici Mahkemesine (Asliye Hukuk) itiraz hakları açık olmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 26/01/2010
  Başkan Üye Üye Üye Üye

  ISPARTA
  1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
  GEREKÇELİ KARAR
  ESAS NO : 2010/48
  KARAR NO : 2010/118
  DAVACI : T.C.ZİRAAT BANKASI-Ziraat Bankası A.Ş. Özel İşlem Merkezi
  Merkez/İSTANBUL
  VEKİLİ :Av. SELCAN DENİZ UZUNBACAK–Kutlubey Mah. Cengiz Topel Cad. 1005 Sok. Akdağ Apt. Kat 3 D Isparta 32100 Merkez/ISPARTA
  DAVALI :CEYLAN ERTOY–Modernevler Mah. 142. Cad. Sevilay Yapı Koop. A Blok D.3 Merkez/ISPARTA
  DAVA :Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
  DAVA TARİHİ : 23/02/2010
  KARAR TARİHİ : 10/06/2010
  Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasını yapılan açık yargılamasının sonunda,
  A- TALEP : Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının müvekkili Isparta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden 22.04.2008 tarihinde 60 ay vadeli olarak % 30 faiz oranı üzerinden kullanmış olduğu 57.000,00 TL limitli konut kredisi sözleşmesi imzaladıklarını bu kredinin davalı tarafından 25/11/2009 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine refinansman edilerek kapatıldığını davalı kredi kullanımı esnasında alınan komisyon ekspertiz ücreti, hayat sigortası, DASK ve konut sigorta bedelleri ile kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi için Isparta Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına dilekçe verdiğini hakem heyeti başkanlığının 26/01/2010 tarih 22 sayılı kararı ile davalının %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedelin iadesi talebinin reddine, tüketiciden komisyon ve masraf adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin ise davalıya iadesine karar verildiğini bu kararın haksız olduğunu, bu nedenlerle Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş delillerini bildirmiştir.
  B-CEVAP : Davalı verdiği cevap dilekçesini tekrar ile açılan davanın yerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  C-KANITLAR: Bu dosyada kanıt olarak tarafların karşılıklı beyanları, Konut Kredi sözleşmesi, yapılandırma kararı mevcuttur.
  D-DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
  Dava, davacı vekili tarafından davalı hakkında açılmış olan hakem heyeti kararına itiraz davasından ibaret bulunmaktadır. Davacı davasını kanıtlayamamıştır.
  Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Ziraat Bankası Isparta Şubesine ait sabit faizli konut finansmanı kredi sözleşmesinde davacı ile davalı bankanın 22/04/2008 tarihinde sözleşme imzalayıp davacıya 60 ay vadeli olarak % 1,30 faiz oranlı 57.000,00 TL limitli konut kredi kullandırıldığı konularında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık sözkonusu değildir. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 26/01/2010 tarihli 2009/15412-22 sayılı dosyasında davalı tarafından davacı hakkında alınan konut kredisinden kaynaklanan 1.710,00 TL masrafın iadesi için şikayette bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 26/01/2010 tarihli ve 22 sayılı kararında ise davalının ödediği 1.710,00 TL bedelin kendisine iadesine, 870,00 TL bedel iadesi talebinin ise reddine karar verildiği görülmüştür.
  Dosya içerisinde bulunan taraflar arasında imzalanan konut kredi sözleşmesinin 2 nci maddesince müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup, dosya masrafı adı alında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden 1.710,00 TL dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu durumda tüketicinin hakem heyeti kararını icra takibine koyarak takip yapmasında da hukuka aykırı bir yönün bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
  E- HÜKÜM : Yukarda açıklandığı üzere:
  1- Davanın REDDİNE,
  2- Harç alınmasına yer olmadığına,
  3- Yapılan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,
  Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 10/06/20/10
  Katip 5254 Hakim 2216

  T.C.
  YARGITAY
  13.Hukuk Dairesi
  ESAS NO : 2010/11726
  KARAR NO :2011/1870
  YARGITAY İLAMI
  MAHKEMESİ : Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
  TARİHİ : 10/06/2010
  NUMARASI : 2010/48-2010/118
  DAVACI : T.C.Ziraat Bankası vekili Av.Selcan Deniz UZUNBACAK
  DAVALI : Ceylan ERTOY
  Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  KARAR
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Başkan V. Üye Üye Üye Üye
  müminkys
  9 Mart 2012 15:24
  Dosya No : 2008-110833
  Karar Tarihi ve No : 09.06.2009-
  Raportör : İlknur DEMİRALAY
  HAKEM HEYETİ KARARI
  Tüketici : Serkan AĞARLI
  Zafer Mah. 4959 Sok. No: 11 ISPARTA
  Satıcı : GARANTİ BANKASI A.Ş ISPARTA ŞUBESİ – ISPARTA
  Şikayet Tarihi : 15.09.2008
  Uyuşmazlık Bedeli : 500.00 TL
  ŞİKAYET KONUSU :
  Tüketici, satıcıdan 12.06.2008 tarihinde tüketici kredisi çektiğini, parayı çekmeden önce anlatılan dosya masrafı ile çektikten sonraki masrafın arasında dağlar kadar fark olduğunu, tüketici kredisinden kesilen vergilere ve faizlere itiraz etmediğini, ancak dosya masrafı adı altında kesilen 500,00 TL’nin ne amaçla kesildiğini anlayamadığını ifade ederek kendisinden dosya masrafı adı altında alınan 500,00 TL’nin iadesi talebinde bulunmaktadır.
  SAVUNMANIN ÖZETİ :
  Şikayet konusu ile ilgili satıcıdan 15.12.2008 tarih ve 3105 sayılı yazımızla savunma istenmiş, ancak bu güne kadar Müdürlüğümüze bir cevap yazısı ulaşmamıştır.
  BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ :
  İstenen ücret dosya masrafı olarak adlandırıldığına göre bu masrafın hangi kalemlerden ve ne miktarda olduğuna ilişkin Bilirkişi görüşü istenmiş bilirkişi tarafından düzenlenen raporda; bu tür bilgilere yer verilmediği sadece “alınan masraf ve komisyon miktarlarının ödenen kredi üzerinden yüzde komisyon olarak belirlendiği” yönünde bilgi verilmiştir.
  İNCELEME VE GEREKÇE : Satıcı tüketiciden alınan krediden kesilecek faiz miktarından farklı bir ücret talep ve tahsil ettiğine göre, bunun sözleşmenin düzenlenmesi esnasında kararlaştırılmış bir husus olup olmadığı araştırılmıştır. Bu nedenle, Tüketici ile sağlayıcı arasında düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı, matbu bir sözleşme imzalanmış ise sözleşmede bu şartın olup olmadığı, şayet böyle bir şart var ise bu şartın tüketici açısından bağlayıcı bir yönü bulunup bulunmadığına bakılmıştır.
  Konu ile ilgili satıcı görüşü istenmiş ancak savunmanın yapılmadığı görülmüştür. Dosyada tüketici tarafından imzalanmış bir sözleşme bulunmakta ise de, sözleşmede dosya masrafına ilişkin bir ücret miktarına rastlanmamıştır. Kaldı ki dosya masrafı alınacağına ilişkin bir şart bulunsa bile, konu ile ilgili yükümlülük satıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğu iddia ve ispat edilememiştir.
  Bilindiği gibi, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6.maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir.
  “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse , o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
  Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa bunu ispat yükü ona aittir.”
  Yasamız matbu sözleşmelerde bulunan ancak tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşullarının haksız şart olduğunu açıkça belirtmiş, bu tür şartların tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konması gerektiğine ayrıca yer vermiştir. Hatta haksız şart niteliğindeki bir şartın tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir.
  Yasada açıkça hükme bağlandığı gibi ispat yükümlülüğü kendisinde ait olduğu halde sağlayıcı bu şartın sözleşmede bulunduğunu, sözleşmede bulunsa bile bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu ispat edememiştir. Tüketici iradesi hilafına kendisinden bu tür bir ücret ödendiğini ileri sürdüğüne göre yasaya göre satıcının , aksini ispat etme yükümlülüğü vardır. Satıcı mezkur şartı tüketici ile müzakere ettiğini iddia ve ispat edemediğine göre talebin kabulü gerekmiştir.
  Kaldı ki Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmesi amacıyla Yargıtay 13.Hukuk Dairesine yapılan başvuru üzerine adı geçen daire sözleşmedeki haksız şartlar ile ilgili içtihat birliğini sağlamaya yönelik önemli bir karar almıştır. Bu karara göre, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda sözleşmelerde bir ücret alınacağına dair bir hüküm varsa bile bu hükmün tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunun ispat edilmesi, bu yapılamadığı takdirde bu hükmün yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olarak kabul edilerek iptal edilmesi yönünde karar verilmesi gerektiği belirtilmektedir.
  HÜKÜM :
  Açıklanan nedenlerle ;
  – Tüketici talebinin KABULÜNE
  – Tüketiciden dosya masrafı adı altında alınan 500.00 TL’nin satıcıdan alınarak tüketiciye verilmesine,
  Bu talebinin karşılanmaması durumunda 4077 Sayılı Kanunun 22’nci maddesi 5. fıkrası gereği İcra İflas Kanunun ilamlarının yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına,
  Tarafların bu karara kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde her türlü resim ve harçtan muaf olarak Tüketici Mahkemesine (Asliye Hukuk) itiraz hakları açık olmak kaydıyla Üye Mahmut ÜNLÜSOY’un red oyuna karşı toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. 09.06.2009
  Başkan Üye Üye

  Kaynak: http://www.eneger.com/kredi-dosya-masrafi-geri-alma-ornek-dilekce/#ixzz2McQMNN00
  Bu yazı yukarıdaki linkten alınmıştır.

 26. Işıl dedi ki:

  bence kredi çeken herkes bu yolları izleyerek basvurmalı.cünkü zaten cektiginiz kredi icin faiz oduyorsanız ne hakla ek masraf cıkarabiliyorlar? binbir zorlukla kazandıgımız parayı bu sekilde haksız yere cebinizden calamazlar!!!!! ayrıca sunu unutmayalım kı bankalar bize muhtac.

 27. seiko dedi ki:

  ziraat bankasından daha önce çektiğim krediden alınan 525 tl dosya masrafını almak için tüketici hakları hakem heyetine başvurdum ve kazandım.Bankayı aradım ve kararı söyledim ödeyeceklerini söylediler ve ödediler ama oradaki memur bizde banka olarak tüketici mahkemesine dava açıyoruz dedi ve bunu bilin dedi.Ben şunu sormak istiyorum ben bu parayı aldım ve kamuda memurum bankanın açtığı davadan benim ceza almam gibi bir durum olurmu ;olur ise ne gibi bir ceza alırım yada faiziyle ödemek zorunda kalabilirmiyim banka haklı çıkarsa.Birde bankanın haklı çıkma durumu olabilir mi bununla ilgili örnekler varmı?aydınlatırsanız sevinirim.

 28. mehmet dedi ki:

  Ben 148.500 tl konut kredisi çektim yaklaşık 4 binliraya yakın dosya masrafı kestiler bu parayı geriye ala bilirmiyim

 29. ali zengenli dedi ki:

  Recep diyor ki:
  21 Eylül 2012, 15:54
  Ben avukat aracılığı ile konut kredisi kullanımdan ve yapılandırılmasından kaynaklı alınan 2300 TL mi aldım, 1 krş ta mahkeme masrafı ödemedim, aksine faizlerini de aldım 3 yıllık.
  Mahkeme kararını yayımlasanız da millet yararlansın.
  Ben de 1238 TL için mahkemeye verdim, 130 lira mahkeme msrafı yatırdım. bekliyorum

 30. Şenol dedi ki:

  Selam ben Akbank’tan ihtiyaç kredisi kullandım 1,29dan ama 1,55den vermişler. Ne yapmam gerekli Teşekkürler. Şenol

 31. erhan dedi ki:

  merhabalar öncelikle böyle yararlı bi çalışma yaptığınız için tesekkür ederim ben esk. den konut kredisi çektim aldığım evde eskişehirde ancak ben erzincanın küçük bi ilçesindeyim benden 1440 tl dosya masrafı aldılar ardından aynı bankadan yapılandırma yaptım 1700 tl refinansman ücreti aldılar farklı illerde olduğumdan ilgilenemiyorum bulunduğum ilçede asliye ceza mahkemesi var bi de davayı açarken herhangi bi ücret ödemem gerekiyormu ayrıca avukat tutacak param yok isin açığı bu dilekçe örnekleriyle yapabilir miyim itirazımı şimdiden tesekkur ederim

 32. habibe dedi ki:

  mrb.bir sorum olacaktı ben teb bankasından kredi çektim ıkı yıldır ödüyorum ama gecende öğrendim onların vermiş olduğu kredi kartımdan 3 defa evin sigortasını kesmışler haberim olmadan tabi. böyle bir hakları varmı

 33. emrah dedi ki:

  2007 35 bin tl kredi cektim 1700 lira masraf kesildi + 800 lirada exper üçreti kesildi
  nasıl alabilirim

 34. JOHN LARRY dedi ki:


  Uygun bir giriş olarak, Mr. John Paul Müdürü ve CEO’su
  subayı, şimdi, DYP% 45 hissesini (Group PLC, Hollanda için) var
  Hükümet finansal kuruluş onayladı. Bu oluşturma sürecinde
  Çeşitli bireylerin satın alma için kredi şeklinde Programı ve
  güncelleştirmeye çalıştığınız kuruluşlar, borç konsolidasyonu, refinansman,
  ve takım kurulması. Ben uluslararası bir iş duyuyorum
  çeşitli bireyler ve şirketlerin kredi sunmak için kişi ve alacaklı
  Avrupa, Asya, Afrika ve dünyanın diğer bölgelerinde. Biz bu krediler sunuyoruz
  Dolar ($) ve GBP (£).

  Biz de zor para gayrimenkul kredileri erişimi sunuyoruz. Biz hızlı bir şekilde finanse edebilir
  genellikle talebin alınmasından 84 saat içinde. demir para
  tek aile evleri için yeterince güvenli kredi için kullanılabilir ve
  ticari projeler ve özel şahıslar dahil / diğer özellikleri,
  Eve verilen krediler.Kredinin maksimum vade, biz de 30 yıl sunabilir
  sabit ücret.

  Krediler

  * Bireysel Krediler (Güvenli ve Teminatsız)
  * İşletme Kredileri (Güvenli ve Teminatsız)
  * Kredi Bağlantı
  * Konsolidasyon Kredi ve çok daha fazlası:

  Bana vermek için izin için bize gerekli kredinin tam miktarı bildirmeniz gerekir
  kredi koşulları. Aşağıdaki kısa formu doldurunuz.

  BİLGİ DOLGU borçlunun

  Adı: ______________________
  Sizin adresiniz: ____________________
  Ülke Seçin: ____________________
  Mesleğiniz: __________________
  Gerekli kredi miktarı: ______________
  Vade: ____________________
  Aylık Gelir: __________________
  Cep: ________________

  Güzel bir gün ve Tanrı sizi korusun ettiniz.

  email:johnlarryloanhomes001@hotmail.co.uk

 35. tahsin dedi ki:

  boşa düşünmeyin adı üstünde ihtiyaç kıredisi bu memlekette nezaman bizleri düşünerek bi yasa cıktı bunlar faso fisa bir bankaya zarar veririmi bu memleketin başındakiler herzamanki gibi halkı ümitlendir paralı olana kazandır

 36. sinan dedi ki:

  slm.ben daha bugun bankadan konut kredisi cektim ve bana 2300 tl dosya masrafı cıkardılar.odemek istemedigimi ve yasal olmadıgını soyledim.ama odedikten sonra mahkemeye veya hakem heyetine basvuru yapabilirsiniz dediler.herhangi bir dilekce veya basvuru icin ornek var mı acaba simdiden tsk

 37. Sahin dedi ki:

  Merhaba.

  Hepinize paylaşmak için bir tanıklık var, ben hastanede benim hasta çocuğun tedavisi için biraz zaman şimdi bir kredi ihtiyacı olmuştur. Birçok kredi denedim ve hiçbiri i nihayet James Parker adında bir Tanrı korkan borç veren bu kredi aldık şükür, bana kredi vermek mümkün oldu, sen (james.park@blumail.org) ona ulaşabilirsiniz ve size kredi alacak bugün.

  Teşekkürler.

 38. şeyda dedi ki:

  ben maaşımı ptt genel müdürlüğünden alıyorum aktif bank kartıyla bu arada 2011 yılında 1200 tl kredi kullandım bunun 99.00 tl.sini dosya masrafı olarak kestiler 2012 yılında haziran ayında yine 1500.00 tl çektim bununda 299.00 tl.sini yine benden aldılar ve o bankaya ben dilekçeyle birlikte postaya kullanmış olduğum kredinin nusalarının foto kopilerini yolladım hala bana cevap gelmedi ne yapmam gerek 1 ayı aşkın zaman oldu yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla…

 39. dabinrock dedi ki:

  İyi günler ….

  Biz meşru ve akredite para lender.We kredi kredi insan ve maddi desteğe ihtiyacı şirketlere bulunuyor Cumhuriyeti’nde ikamet, Ve de biz kredi ve diğer finansal sorunu çözmeye ihtiyacı olan bu insanlara yardım vardır. Eğer biri bu yüzden eğer o zaman biri sizin posta almak ve ödünç işlemine devam ve biz de size bir düşük faiz oranı bu teklif verdiğini bilmek istiyorum aşağıda ki bilgileri bize E_mail ve ayrıca 3 % yüzden şimdi bu aşağıdaki bilgileri doldurun.

  Doldurmak ve geri dönmek için gelen kredi uygulaması

  Bize kredi işleme başlar ve daha sonra kısa sürede, aşağıdaki hazırlanan kredi başvuru doldurup geri dönmek için gereklidir Eğer finansman sağlamak.

  Uygulamak için aşağıdaki kısa formu doldurun. Bize verdiğiniz bilgiler ile dürüst olun, herhangi bir bilgi yanlış ise, biz başvurunuzu işleme mümkün olmayabilir.

  Kişisel Bilgileri

  İlk Adı:
  Soyad:
  Doğum Tarihi:
  Telefon Numarası:
  Kod Ver:
  Sokak Adı:
  İlçe / Şehir:
  İlçe Adı:
  Aylık Gelir:
  Meslek:
  Kredinin Amacı:
  Kredi Tutarı:
  Kredi Süresi:

  SİZİN İÇİN NAKİT INC size daha iyi hizmet vermek için Teyakkuzda
  Sıcak Saygılar
  Müşteri hizmetleri
  Kredi Teklif Şimdi Başvur

 40. tuba dedi ki:

  10 sene ıcersınde 2 sefer kredı cektım bırı 5 mılyar bırıde 7.250 cektım 7.250 nın bıtmesıne daha 10 ayım var bende kredı masraflarımı ve dosya masraflarımı alabılırmıyım sygılarla…

 41. mustafa yorulmaz dedi ki:

  ben kıredi aldığım bankadan ödemiş olduğum dökümani istedim .benden 50.00tl masraf istediler.yoğun talep olması nedeniye bu ücret alınıyor dediler.birde dedilerki mahkemeye verdiğin zaman biz kazanırsak senden 1.000 üzerinde avukat masrafları alınacak dediler

 42. kredı masrafları dedi ki:

  slm arkadaslar ben 20 gun once kredı ıcın mortgage bankasına basvurdum 600 tl expert parası odedım ama banka talep ettıgım parayı degıl de fazlasını verdı bende kabul etmedım parayıda almadım expert parasını gerı alabılırmıyım sonrada kuveyt turk bankasından kredı aldım o masraflarıda talep edebılırmıyım sımdıden tesk…

 43. bson dedi ki:

  az once is bankasi subesine gittim ve kredi dosya masrafinin dekontunu istedim arsiv arastirma ucreti olarak 100TL dekont ucreti olarak 5TL toplam 105TL ucret istediler, ayrica bugune kadar is bankasindan kimse bu ucreti geri alamadi bosuna ugrasmayin tarzi seyler soylediler bu konu hakkinda fikri olan varmi?

  • mustafa özbaylan dedi ki:

   slm biz 3 iş arkadaşı toplanıp avukata verdik yanlız sadece ben iş bank.çektim diğerleri farklı bankalardan çekti ve bugun avukatın sekreteri aradı olay hakem heyetinden gecti sonuçlandı gelin parayı alın diye yaklaşık 40.000 tl gıbı kredi çekilmiş ama geri alınan para 380 tl gibi bişey hakedilen paranın yüzde bilmem kaçı kesiliyormus ama biz muracat edeli 4 ay falan oldu sekreterin dediğihanı 105 falan demiştin ya o parayıda sonra alcakmışız dediler

 44. Sirdas dedi ki:

  Merhabalar,

  Bu konu ile ilgili bende yorumları okudum. Herkes benzer konuları soruyor benzer cevaplar mevcut. Ben de bu konuda birşeyler yapmak isterim. Kazanıp kazanmamakta aslında çokta önemli olmuyor diyebilirim. Belki kazanır para alırız belki kazanır daha fazla öderiz. Benim burada söylemek istediğim bir durum var. Tabi bu benim görüşümdür. Tüketici ihtiyacımız olan bir parayı banka harici yerlerden temin etmemiz imkansız. Zaten temin edebilsek banka ile işimiz olmaz. Krediyi kullanırken bu hesapları hepimiz çok iyi yapıyor ve bu masrafları kabul ederek kredi kullanıyoruz ve paşa paşa ödüyoruz. Şimdi böyle bir durum söz konusu diye kazanıp kazanmayacağımız bile KESİN NET olmayan bir durum için hakeret etmek doğru mudur? Ben şahsen kredi kullanırken bu masrafları hesaplayıp işime geldi ise kullandım. Gelmedi ise zaten kullanmadım. Durum böyle olunca 1 lira alacağım diye 3 lira ödeme riski almanın ne gereği var.
  Umuyorum herkesin gönlünce olur. Umuyorum ki herkes istediğini alır. Yalnız dediğim gibi 1 lira kazanmakta var 3 lira kaybetmek te 🙁

  • tosbaa dedi ki:

   nasıl yani anlamadım. bunun riski nerde bu işin bide yaptırımımı var? kazanırsam zamanında kesilen parayı geri alıcam. şimdi böyle bi hak verilmişse kullanıcılara neden almasınlar ki. bankalara verilmiş olsaydı biz de bırakırlarmıydı? ben senin söylediğin riski anlamadım ne demek istedin?

 45. açelya dedi ki:

  arkadaşlar peki kredi sözleşmesinin örneğini bankadan nasıl alabiliriz bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim…

  • Bahadır dedi ki:

   merhaba bankalara iadeli taahhütlü olarak dilekçe göndermeniz gerekmektedir bu konu hakkında detaylı bilgi için bankamagduruyum.com dan bilgi alabilirsin.

   • hasan dedi ki:

    selam arkadaşlar cumlemızın bayramı mubarek olsun ogrenmek ıstedıgım bır konu var bılenler lutfen yazsın bende kredı cektım benı danışmanlık burosu adına aradılar bana 1600 odeyeceklerını dosyalarımı bana gonderceklerını soyledılar karşılıgında 150 tl odeme yapmam gerektıgını soyledıler bılgısı olan varsa rıcam yazsın

    • kimyan dedi ki:

     ben de konuyu yakınlarımdan duydum ve işi bilen hiç masraf almadan konuyu takip eden bir avukata devrettim konuyu. 5 ay içinde 8 farklı bankadan çekilen kredilerim için ödediğim dosya masraflarımın iadesini sağladı. karşılığında benden de hiç para almadı. o avukatlık ücretini davaları kazanınca bankalardan alıyormuş. avukata hasan önen 05354410001

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap