Buradasınız : Ana Sayfa //Tarihte Bugün//Laiklik İlkesi ve Kabulü

Laiklik İlkesi ve Kabulü

Laiklik İlkesi ve Tarihi

İlk, orta ve yeni çağlarda kurulan ve var olan devletlerin hemen hepsi din temeline oturmuş bir yapı görülür. Hükümdarlar, egemenlik yetkilerini güçlendirmek için yönetim şekillerini ‘DİN’ e dayandırıyorlar böylece kayıtsız-şartsız itaat eden insanları yönetmek daha kolay oluyordu.  Doğal olarak egemenlik ve yönetim dine dayandırılınca, din adamları devlet yönetiminde ister istemez söz sahibi oluyor, dinsel kurallar yönetimde belli başlı ilkeleri oluşturuyordu. Ancak dinsel kurallarda ruhani idi. Özellikle tek tanrılı dinlerin baş ilkesi; bu dünyada mümkün olduğunca günahsız yaşamak, hayat sonrası için hazırlanmaktı. Dinsel kuralların yönetime etki etmesi ise düşünce özgürlüğünü boğuyor ve her türlü ilerlemeyi durduruyordu. Nitekim bunun en bariz örnekleri orta çağda yaşanmış, yüzyıllarca sürmüş ve neredeyse bir adım bile ilerlenemişti.

1400’lü yıllarda Rönesans’ın etkisiyle bilim, kültür ve sanat anlayışında ki aydınlanmayla dinsel tutuculuk bağları parçalanmaya başlamış, 1500’lü yıllarda ki Reform hareketlerinin getirdiği özgür-akılcı düşünce ile de dinsel bağnazlığın hür fikirler üzerinde ki baskısı kalkmaya başlıyor bununla birlikte dinin devlet işlerinden çekilmesinin gerekliliği ortaya çıkıyordu. Fakat bunun bir anda hayata geçirilmesi sanıldığı kadar kolay olmamış, büyük buhranlar yaşanmıştır. Zira bu konuda en büyük engeli Ruhban sınıfının dini kendi çıkarları için kullanması, siyasi bir güç olarak elinde tutmak istemesi oluşturuyordu. Laikliğin devlet temeline girmesi ancak 1789 Fransız ihtilalinden sonra gerçekleşebilmişti.

Laiklik İlkesi

Laiklik İlkesi

Etiketler: ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap