Buradasınız : Ana Sayfa //Merak Edilen Sorular//Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatının emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ödenmesine dair dilekçe örneği

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatının emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ödenmesine dair dilekçe örneği

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 TL için dilekçe örneği

Askerlik yasasınında bulunduğu torba yasa sonucunda belirli şartları taşıyan başlığımızda belirtdiğimiz kişilerin 100 TL lerin maaşlarına yansıyabilmesiyle ilgili SGK tarafından beklenen açıklama yapıldı. Akıllarda yer alan tüm soruların yer cevapları ile yer aldığı duyurunun tam metni yazımızda yer aldığı gibi 100 lira alabilmek için geekli başvuru dilekçe örneğide yazımızda.

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DUYURU
6519 SAYILI KANUNUN 7 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile değişik 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesi;

“Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.

Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır. …” hükmünü amirdir.

Söz konusu düzenleme gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 TL., vefat etmiş olanların aylık bağlanmış dul ve yetimlerine de 100 TL. aylık bağlama oranlarında yansıtılacaktır.

Ancak bu ödeme;

  • –  Makam tazminatı alanlara,
  • –  Vazife malullerine,
  • –  Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak aylıkbağlanmamış olanlara,
  • –  Sosyal Güvenlik Destek Pirimi dahil herhangi bir statüde (Mülga Emekli Sandığı, SSK,Bağ-Kur) çalışmakta olanlara,Ödenmeyecektir.Bu ödemenin ilgililer hakkında uygulanması için Kurumumuzca çalışmalara başlanılmış olup, SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ DAHİL HERHANGİ BİR STATÜDE ÇALIŞMAYANLARIN aşağıda yer alan Beyannameyi imzalayıp Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.Kamuoyuna duyurulur.
   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
   Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara

   Kurumunuzdan. ………………………….. sicil numaralı dosyadan emekli/dul/yetim aylığı almaktayım.
   Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklar dahil Emekli Sandığı / SSK. / Bağ-Kur olarak hiçbir statüye tabi çalışmamaktayım.
   Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışma dahil, herhangi bir statüye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde bu durumu en geç bir ay içinde Kurumunuza bildirmeyi, aksi halde yersiz ödenen meblağın yasal faizi ile birlikte aylıklarımdan defaten kesilmesini, varsa artan kısmını defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
   6519 sayılı Kanun gereğince, aylığıma ilave olarak ayrıca ödeme yapılmasını arz ederim.
   Adı Soyadı : T.C. Kimlik Numarası : Son defa çalıştığı Kurum : Görev Unvanı : Adres :
   Tarih : İmza :

Etiketler: , ,

2 Yorum yapılmış " Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatının emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ödenmesine dair dilekçe örneği "

 1. Sarah dedi ki:

  MdcZDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!MdcZDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!MdcZDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!DEVLET EL ATACAK KOOPERATİFİMİZİN SORUNUNABayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1980 den bu yana faaliyet gf6steren yapı kriferatipleooni incelemeye alıyor.Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, yapı kriferatipleoonin 13 Aralıktan itibaren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yetki alanına gireceğini belirterek, 2011 yılı ie7erisinde yapı kooperatife7iliği alanında insanlarımızı, fcyelerini mağdur eden her tfcrlfc olguyu ortadan kaldırmak durumundayız. Bunu başaracağız dedi.Bayındırlık ve İskan Mfcdfcrleri toplantısı Antalya’nın Kemer ile7esinde başladı. Gf6ynfck’teki Mirada Del Mar Otel’deki toplantının ae7ılışında konuşan Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, yapı kriferatipleoonin yetkisinin bugfcne kadar Sanayi Bakanlığı’nda olduğunu hatırlattı. Bunun doğru bir karar olduğunu ancak yetkinin artık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na gee7eceğini kaydeden Bakan Demir şunları sf6yledi: Sayın bakanımızın da rızasıyla yetkinin bizim bakanlığa gee7mesine yf6nelik karar imzalandı ve yetkimizi almış olduk. Tfcrkiye’de 80 li yıllardan itibaren uygulanması yfczfcnden fcyelerin e7ok mağduriyetine sebep verdiği bir alan oldu. Başarılı f6rnekleri e7ok az. Başarısız f6rnekleri e7ok. Mağdur olan on binlerce insanımız var ama kooperatife7ilik insanların belli bir amae7 doğrultusunda bir araya gelmesini hedefleyen bir kurum. Bu, hala bazı şehirlerimizde etkin bir şekilde uygulanan bir yf6ntem. Biz 2012 yılı ie7erisinde yapı kooperatife7iliği alanında insanlarımızı, kooperatif fcyelerini mağdur eden her tfcrlfc olguyu ortadan kaldırmak durumundayız. YAPI DENETİMİ GENİŞLETİLİYORBakan Demir, halen 19 ilde uygulanan yapı denetiminin 1 Ocak’tan itibaren 81 ilde uygulanır hale geleceğini de hatırlatarak, bayındırlık ve iskan il mfcdfcrlerinin ve yetkililerin, hie7 bir problem olmaksızın bu sistemi e7ok sağlıklı işletmelerini istedi.Enerji verimliliği kavramının da bir başka f6nemli konu olduğunu vurgulayan Bakan Demir, şf6yle konuştu: Bu konu aslında bu 1 Temmuz’da faaliyete gee7ecekti. Tamamlanmadığını gf6rdfck. Sfcreyi 1 Ocak’a kadar uzattık. 1 Ocak’ta devreye giriyor. 1 Ocak’tan itibaren Tfcrkiye’de tfcm yapılar artık inşa edilmeden f6nce enerji kimlik belgelerine kavuşmuş olacak. Bir başka yf6nfc de 2017 yılına kadar, tfcm gee7mişte yapılan binalar da bu belgeye sahip olacak diye yasal dfczenleme var. 2017 yılına kadar gee7mişte yapılan binaların da bu belgeye sahip olmasını sağlayacağız.

 2. EROL GÜNER dedi ki:

  100 Tl ödemeyle ilgili SGK yetkilileri ile yaptığım görüşmede dilekçeye gerek olmadığını,Mart 2014 maaşlarına ilave edileceğini,ancak herhangi bir yerde çalışan emekli personelin,bildirimde bulunması gerektiğini yasa gereği çalışan emekliye bu paranın ödenmeyeceğini bildirdiler

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap