Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//2011-2012 Öğretim Yılına ait Hazırlık Ödeneği

2011-2012 Öğretim Yılına ait Hazırlık Ödeneği

2011-2012 Öğretim Yılına  ait Hazırlık Ödeneği, 19 Eylül’den itibaren verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, 2011-2012 Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği
açıklaması aşağıdaki kanun esasları  ve ödeme emri tarihi belirtilerek 12.09.2011 de yayınladı.

eğitim ödeneği 570 lira

                  657 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesinde; “Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün detayları ve nasıl uygulanacağı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer almaktadır. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “VI. Diğer Ödemeler” başlıklı bölümünün 6. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 570 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.”

Bu düzenleme, her yıl yeniden belirlenmektedir. 2012 yılında farklı bir hüküm getirilebilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap