Buradasınız : Ana Sayfa //Eğitim//Öğretmenler İçin Etik İlkeler Taslağı Hazırlandı

Öğretmenler İçin Etik İlkeler Taslağı Hazırlandı

 Öğretmenler İçin Etik İlkeler Belirlendi

Büyük tepkiler alan eğitim sistemi ve öğretmenlerin çalışmaları ile ilgili açıklamaların ardından, gün geçmiyor ki eğitim ve öğretmenlerle ilgili bir çalışma yapılmasın. En son çalışma öğretmenler için etik ilkeler taslağı olarak hazırlandı.

 

Başbakanlık öğretmenler için etik ilkeler taslağı hazırladı. 16 maddelik taslakta “dedikodu yapılmayacak”, “öğrenciye fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarda bulunulmayacak”, “Öğrencilerine ve meslektaşlarına siyasal, dinsel veya ideolojik düşünce ve tavırlarla yönlendirici davranışlarda bulunma”, “ders saatlerine uy” gibi etik ilkeler yer alıyor. Dün Başbakanlıkta, Başbakanlık Kamu Görevlileri ve Etik Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve akademisyenlerden oluşan heyet tarafından ele alınan etik ilkeler taslağında öne çıkan maddeler şöyle:

DEDİKODU YAPMA: Eğitimci öğrencilerin huzurunda ve değişik ortamlarda meslektaşları aleyhine söz söylemez ve davranışlardan kaçınır. Meslektaşına ırk, din, dil, renk, cinsiyet ve aile statüsü temelli bir ayrımcılık ve baskı yapmaz. Meslektaşlarının görüşlerine saygı gösterir.

ÖRNEK OL: Kılık kıyafetine, söz ve davranışlarına gereken özeni göstererek öğrencilere ve topluma iyi örnek olur. Derslerde öğrencilerin kendini rahat bir şekilde ifade etmesi, derse katılması konusunda onları cesaretlendirir.

ÖĞRENCİYİ KÜÇÜK DÜŞÜRME: Öğrenciyi mahçup edecek, onurunu kıracak ya da küçük düşürecek davranışlara maruz bırakmaz. Öğrencilere, velilere, meslektaşlarına, okul yönetimine ve diğer eğitim/okul çalışanlarına saygı gösterir ve hoşgörülü davranır.

KÖTÜ MUAMELE YAPMA: Öğrenciye fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarda bulunmaz. Öğrencinin sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini, eğitimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranmaz.

İDEOLOJİK DAVRANMA: Öncelikle insan haklarına saygı duyar. Öğrencilere tarafsız ve adil davranır; ırk, din, dil, renk, cinsiyet ve aile statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz. Öğrencilerine ve meslektaşlarına siyasal, dinsel veya ideolojik düşünce ve tavırlarla yönlendirici davranışlarda bulunmaz.

GEÇ KALMA: Mesai ve ders saatlerine uyar; derse geç girerek, dersten erken ayrılarak ya da gerçeğe aykırı mazeretler üreterek eğitim sürecini kesintiye uğratmaz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İSTİSNA

Öğretmen mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel, ekonomik değeri olan veya olmayan herhangi bir hediyeyi kabul etmez. Ancak başta Öğretmenler Günü olmak üzere, diğer gün ve haftalarda verilen günün anlamıyla uyumlu ve maddi değeri olmayan sembolik (çiçek ve benzeri) nitelikteki hediyeler bu yasağın dışındadır.

Öğretmenler İçin Etik İlkeler

Öğretmenler İçin Etik İlkeler

Etiketler: , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap