Buradasınız : Ana Sayfa //Genel//Üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında

Üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında

üniversite kayıt tarihleriBüyük emek ve çalışmalar sonucu tercihlerine göre kazandıkları üniversitelerine yerleşmeyi başaran öğrencilerin kayıtlarını doğru zamanda ve doğru evraklarla bizzat kendilerinin yaptırması gerekiyor. Ayrıca karşılaşılacak değişik durumlarla ilgili de bilgi sahibi olunması açısından detaylara dikkat ederek hak mağrumiyetlerinin de  önüne geçilebilir. Tabiki Üniversiteye kayıtla yeni bir kapı açılacak ama bu ne ilk ne de son olacak 🙂

Üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri tüm üniversitelerde 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversitelerdeki her program için ayrı kayıt tarihi belirlendiğinden, adayların sınav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları
gerekiyor. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), üniversiteyi kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçlarını, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine elektronik ortamda gönderdi.

Üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların, şu belgelerle birlikte ilgili üniversiteye başvurmaları gerekiyor:

– Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

– Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş, ancak alanı diplomasında veya mezuniyetbelgesinde
belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge

– 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

– Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge

– Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

-Askerlik durumu-

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik
durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine,kredi konusundaayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunabaşvurmaları gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adaylar, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünebaşvuracaklar.

-Kayıt uyarıları-

Adayların kayıt için bizzat kendilerinin ilgili üniversiteye başvurması gerekiyor. Postayla kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilecek. Belgeler eksik ise kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemeyecek.

Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkili olacak.

Üniversitelere merkeziyerleştirme işlemiyle bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlı bulunuyor. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermiyor.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik, mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları, ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek. Bu öğrenciler, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde başvurdukları takdirde yerleştirilecekler.

Yükseköğretim Programları Kontenjanları ve Kılavuzundaki Tablo-6’ya göre 0,15 katsayı veya ek puan veya sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday, kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorunda olacak. Tablo-6’da yer alan okul türü veya alandan mezun olduğunu belgelendiremeyen aday, yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybedecek

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap