Buradasınız : Ana Sayfa //TAKVİM//Vergi Takvimi – Ağustos 2011

Vergi Takvimi – Ağustos 2011

vergi-vergi teminatımız- vergi takvimi

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Ağustos 01.07.2011 01.08.2011 2010 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.07.2011 01.08.2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.07.2011 01.08.2011 Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Ba)
01.07.2011 01.08.2011 Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.07.2011 01.08.2011 Haziran 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2011 09.08.2011 16-31 Temmuz 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.08.2011 10.08.2011 16-31 Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2011 15.08.2011 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı
01.08.2011 15.08.2011 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı
01.08.2011 15.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2011 15.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2011 15.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.08.2011 15.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01.08.2011 15.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01.08.2011 15.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01.08.2011 17.08.2011 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi
01.08.2011 17.08.2011 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici
Vergisininsinin Ödemesi
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10
No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla
İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin
Ödemesi
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01.08.2011 22.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01.08.2011 23.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.08.2011 23.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.08.2011 24.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.08.2011 24.08.2011 1-15 Ağustos 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.08.2011 25.08.2011 1-15 Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.08.2011 26.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01.08.2011 26.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.08.2011 26.08.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01.08.2011 02.09.2011 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.08.2011 02.09.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Ba)
01.08.2011 02.09.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Bs)
01.08.2011 02.09.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi

Etiketler: , , , , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap