Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Bu haftasonu , daha iyi bir eğitim verme ve eğitimde yeni arayışlar  peşinde koşan ( yöneticisi, öğretmeni, öğrencisi, memuru, velisi, hizmetlisi ) güzide bir okulumuz da Yaratıcı Drama ile öğreniyorum etkinliğine katıldım. Öncelikle her ayrıntısı düşünülerek hazırlanmış  bu güzel etkinlik için emeği geçen herkese  sonsuz teşekkürler. Bu etkinlikde:

İsternirse doğru yöntemlerle kişinin belkide farkına bile varmadan öğrenebildiğini, birçok algısına hitap edilebileceğini, aktif olarak sürece dahil olabileceğini,belkide en önemlisi bunları yaparkende gerçekten eğlenebileceğini gördüm. Kendim,yeni tanışan ve ilgi duyabilecek arkadaşlar için kısa bir  yazı hazırlamak istedim. Tüm paylaşım ve katkılarınız için şimdide teşekkürler…

Türkçe’de tam bir karşılığı bulunmayan “drama” sözcüğü, Yunanca’da yapmak, etmek, eylemek anlamında kullanılan “dran” sözcüğünden türetilmiştir. Yine, Yunanca bir sözcük olan “dramenon”un seyirlik olarak benzetmecisi biçimindeki kullanımı “drama”nın eylem anlamını üstlenir . Tiyatro bilimi çerçevesi içinde drama; özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları anlamını taşır. Türkçe’de kullandığımız “dram” kavramı ise, Fransızca’da sonu “e” ile biten “drame” sözcüğünden gelir. Fransızca’daki sözlük anlamı “burjuva tiyatrosu” olan bu kelime, halk dilinde “acıklı oyun” anlamında kullanılagelmiştir. Oysa, dramatik olan ya da drama, insanın her türlü eylem ve ediminde yer almaktadır. Daha ayrıntılı bir tanımla: “İnsanın, insanla giriştiği her tür dolaysız ilişki, etki-tepki alışverişi, araçla oluşan en az düzeyde bir etkileşim bile dramatik bir durumdur. Bu durum nesneler arasında bile saptanabilir. Söz gelimi bir manzarada da ‘dramatiklik’ söz konusu olabilir.

Yaratıcı Drama ise bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir. Bir başka yaklaşımla, yaratıcı drama, önceden yazılmış bir metin olmaksızın katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalardır.
Yaratıcı drama, nerede uygulanırsa uygulansın bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç ya da bir sanat biçimi olarak kabul edilebilir. Drama süreçlerinde bir öğrenme, etkileşim sağlama ve sosyalleşme ile birlikte, güven kendine saygıyı geliştirir. Ayrıca bir topluma ait olma ya da bir grubun üyesi olmanın getirdiği bir güç, iletişim ve problem çözme yetilerinin de geliştirilmesi yaratıcı dramanın önemli boyutlarındandır. Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirmede yardımcı olur.
Yaratıcı Dramayla ilgili bir atölye faaliyetine katılmanızı ve yaşayarak öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim.

Etiketler: , , , ,

2 Yorum yapılmış " Yaratıcı Drama "

  1. Hatice dedi ki:

    size tüm kalbimle katılıyorum,çünkü ben de hafta sonu bahsettiğiniz etkinliğe katıldım,yaparak yaşayarak öğrenmenin keyfine vardım,herkese tavsiye ederim yaratıcı dramayı..iyi akşamlar

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap